Switch công nghiệp 8 GE + 2 SFP ONV-IPS33010FM

ONV-IPS33010FM là thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp, cung cấp 8 cổng Giga Ethernet 10/100/1000M và 2 cổng SFP 100/1000Base-X.