Hiển thị tất cả 14 kết quả

Fiber Attenuator là thiết bị, đầu nối làm giảm cường độ, tín hiệu sợi quang trong hệ thống mạng cáp quang. Suy hao quang thường được sử dụng khi mà tín hiệu truyền đến đầu thu quá mạnh, khi đó suy hao quang sẽ làm giảm cường độ giúp tín hiệu được ổn định, trong suốt.

Loại suy hao quang hay sử dụng và có sẵn của chúng tôi:

+ Suy hao quang LC/UPC: 1dB, 3dB, 5dB, 10dB, 15dB, 20dB …

+ Suy hao quang SC/UPC: 1dB, 3dB, 5dB, 10dB, 15dB, 20dB …

+ Suy hao quang FC/UPC: 1dB, 3dB, 5dB, 10dB, 15dB, 20dB …

Và các loại suy hao quang khác như LC/APC, SC/APC, FC/APC, ST/UPC, ST/APC …suy hao quang biến đổi FC, SC … tự động điều chỉnh mức suy hao từ 0~30dB.