Hiển thị tất cả 11 kết quả

Chassic Rack Converter E1/FE là dòng thiết bị chuyển đổi giao diện, tín hiệu E1 sang Ethernet. Có rất nhiều nhà sản xuất khác nhau: Humanity, Baudcom, Valiant, 3onedata, Ad-net, FC-Tel…  nhưng đều có chung cơ chế hoạt động, kết nối gồm có 3 thành phần chính:

+ Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet loại 1 cổng, 4 cổng… dang độc lập/ standanole: Model7211A 3onedata, HM-C108B Humanity…

+ Cạc chuyển đổi E1 sang Ethernet loại 1 cổng, 4 cổng … dùng gắn Rack tập trung: Card-7211A, Card-HM-C108AC …

+ Giá tập trung 14 hoặc 16 khe cắm cạc chuyển đổi E1/FE: Rack4000, HM-C108K, HM-C108K2

Dòng sản phẩm chuyển đổi E1/FE thường được sử dụng ở các trung tâm truyền tải điện, các trạm điện, trạm biến áp…nhằm kết nối và cung cấp cho các khách hàng đầu cuối tín hiệu Ethernet qua kênh truyền E1. Bẳng cách sử dụng Giá tập trung 14 hoặc 16 khe cắm Cạc E1/FE ở trung tâm và kết nối tới các bộ chuyển đổi E1/FE dạng độc lập ở các điểm nhánh. Có thể tùy chọn nguồn dự phòng cho giá tập trung, tính năng quản lý mạng SNMP…/