Giá tập trung 16 khe cắm cạc chuyển đổi E1 sang Ethernet HM-C616K

HM-C616K là thiết bị tập trung 16 khe cắm cạc chuyển đổi 4 cổng E1 sang 4 cổng Ethernet hoặc 8 cổng E1 sang 4 cổng Ethernet.