Hiển thị tất cả 13 kết quả

Đây là dòng thiết bị chuyển đổi giao thức E1, V3.5, Ethernet, Quang và các bộ chuyển đổi Co-Directional 64K-V.35 Converter, Co-Directional 64K-FE Converter, Co-Directional 64K-FE Converter, Co-Directional 64K-RS232/422/485 Converter, Co-Directional 64K-RS232/422/485 Converter. Chúng thường được sử dụng trong các trạm điện, các trung tâm VNPT… nhằm cung cấp cho khách hàng những luồng tín hiệu như V.35, E1, Ethernet, V.24 …Gồm các modem: Modem Quang sang V.35, Modem Quang sang Ethernet, Modem Ethernet sang V.35 ….

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Bộ chuyển đổi Co-Directional 64K-FE

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Bộ chuyển đổi Co-Directional 64K-V.35

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Bộ chuyển đổi E1 sang V.24 AN-E1-V24

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Bộ chuyển đổi E1 sang V.35 FE1-V.35

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Bộ chuyển đổi E1-V.24

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Bộ chuyển đổi Ethernet sang V.35

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Bộ chuyển đổi Frame E1-V.35

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Bộ chuyển đổi V.35 sang Ethernet HM-C110

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Modem quang E1 OP-FE1

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Modem quang Ethernet OP-Eth

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Modem quang V.35 BD-OP-V.35

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Modem Quang V.35 HM-C114

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Modem quang V.35 OP-V35