Hiển thị tất cả 8 kết quả

Đây là dòng thiết bị chuyển đổi giao thức E1, V3.5, Ethernet, Quang và các bộ chuyển đổi Co-Directional 64K-V.35 Converter, Co-Directional 64K-FE Converter, Co-Directional 64K-FE Converter, Co-Directional 64K-RS232/422/485 Converter, Co-Directional 64K-RS232/422/485 Converter. Chúng thường được sử dụng trong các trạm điện, các trung tâm VNPT… nhằm cung cấp cho khách hàng những luồng tín hiệu như V.35, E1, Ethernet, V.24 …

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Bộ chuyển đổi Co-Directional 64K-FE

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Bộ chuyển đổi Co-Directional 64K-V.35

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Bộ chuyển đổi E1-V.24

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Bộ chuyển đổi Ethernet sang V.35

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Bộ chuyển đổi Frame E1-V.35

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Bộ chuyển đổi V.35 sang Ethernet HM-C110

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Modem quang V.35 BD-OP-V.35

Bộ chuyển đổi E1/FE/V.35/Quang

Modem Quang V.35 HM-C114