Modem quang V.35 OP-V35

OP-V35 là loại modem Quang V.35, cung cấp 1 cổng V.35 và 1 cổng Quang, tùy chọn cổng quang, nguồn AC hoặc DC.