Hiển thị tất cả 19 kết quả

Dòng sản phẩm chuyển đổi tín hiệu từ cổng nối tiếp RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway, giúp cho việc kết nối giữa các giao thức, giao tiếp Modbus RTU/ASCII và Modbus TCP được thuận tiện và nhanh chóng, mỗi một thiết bị Master có thể hỗ trợ kết nối tới 32 TCP Slave và chế độ Slave hỗ trợ tối đa 16 kết nối TCP Master. Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway cung cấp các model tùy chọn 1 cổng, 2 cổng, 4 cổng, 8 cổng, 16 cổng và 32 cổng RS232 hoặc RS485/422 sang Ethernet Modbus Gateway.

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway NS301

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

16 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway NS316

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway NS302

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway NS304

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

8 cổng RS232 RS485 sang Ethernet Modbus Gateway NS308D

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway NS308

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi 1 cổng Modbus gateway ADM-5850G

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi 2 cổng Modbus gateway ADM-5832G

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi Ethernet Modbus Gateway GW1101-1DI(3IN1)

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi Ethernet Modbus Gateway GW1102-2DI(3IN1)

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi Ethernet Modbus Gateway GW1114-4DI(3IN1)

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi Ethernet Modbus Gateway GW1118-8DI(3IN1)

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi Modbus RTU sang Modbus TCP USR-M511

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi MODBUS-RTU sang MODBUS-TCP ADM-6830

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi MODBUS-RTU sang MODBUS-TCP IDM-7842DAG

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 Modbus Gateway GW1101-1D

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 Modbus Gateway GW1102-2D

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 Modbus Gateway GW1104-4D

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 Modbus Gateway GW1108-8D