8 cổng RS232 RS485 sang Ethernet Modbus Gateway NS308D

NS308D giúp chuyển đổi 8 cổng RS232 (hoặc RS485 model NS308N) sang Ethernet Modbus Gateway