Hiển thị 1–12 của 19 kết quả

Bộ chuyển đổi tín hiệu Serial sang Ethernet gồm 2 loại chính:

+ Serial Device Server là các thiết bị chuyển đổi tín hiệu nối tiếp RS232/485/422 sang Ethernet TCP/IP.

+  Modbus Gateway là các thiết bị chuyển đổi tín hiệu RS232/485/422 sang Modbus RTU / ASCII,  Modbus TCP. Chế độ Master hỗ trợ tối đa 32 kết nối TCP Slave trong khi chế độ Slave hỗ trợ tối đa 16 kết nối TCP Master.

Đều gồm các model 1 cổng, 2 cổng, 4 cổng, 8 cổng 16 cổng nối tiếp RS232/485/422 …. Chức năng như một máy chủ ảo, gom các thiết bị nối tiếp về 1 cổng mạng để quản lý tập trung. Được sử dụng hệ thống tự động hóa, viễn thông, công nghệ thông tin, quản lý PLC, công nghệ cao…ứng dụng trong các bệnh viện giúp gom các  máy chụp, chiếu về một PC để quản lý, đọc dữ liệu, trong ngành giao thông vận tải như là quản lý tập trung các thiết bị cân tải trọng xe về PC…./

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 1 cổng Modbus gateway ADM-5850G

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet ADM-5750

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 2 cổng Modbus gateway ADM-5832G

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet NP302T

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485/422 sang Ethernet ADM-5732

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet NP304T

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet NP314T

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS485/422 sang Ethernet ADM-5734

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet NP308T-8D

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet NP318T

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi MODBUS-RTU sang MODBUS-TCP ADM-6830

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi MODBUS-RTU sang MODBUS-TCP IDM-7842DAG