Hiển thị 1–30 của 33 kết quả

Bộ chuyển đổi tín hiệu Serial Device Server là các thiết bị chuyển đổi tín hiệu nối tiếp RS232/485/422 sang Ethernet TCP/IP. Gồm các model 1 cổng, 2 cổng, 4 cổng, 8 cổng 16 cổng nối tiếp RS232/485/422 …. Chức năng như một máy chủ ảo, gom các thiết bị nối tiếp về 1 cổng mạng để quản lý tập trung. Được sử dụng hệ thống tự động hóa, viễn thông, công nghệ thông tin, quản lý PLC, công nghệ cao…ứng dụng trong các bệnh viện giúp gom các  máy chụp, chiếu về một PC để quản lý, đọc dữ liệu, trong ngành giao thông vận tải như là quản lý tập trung các thiết bị cân tải trọng xe về PC…./

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet ADM-5750

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Mport3101

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232 sang Ethernet UT-6616C

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Mport3216-AD220

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232/485/422 sang Ethernet SLK-S516R

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232/485/422 sang Ethernet ZLAN5G00A

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS485/422 sang Ethernet Modbus Mport3216-I

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 16 cổng RS485/422 sang Ethernet UT-6616M

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet NP302T

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS232/485/422 sang Ethernet USR-N520

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485/422 sang Ethernet ADM-5732

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485/422 sang Ethernet Mport3102-I

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 32 cổng RS232 sang Ethernet UT-6632C

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 32 cổng RS232/485/422 sang Ethernet SLK-S532R

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Mport3104

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet NP304T

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet NP314T

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet USR-N540

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS485/422 sang Ethernet ADM-5734

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS485/422 sang Ethernet Mport3104-I

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485 sang Ethernet Mport3208-AD220

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485 sang Ethernet ZLAN5843A

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet NP308T-8D

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet NP318T

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet SLK-S508R

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet USR-N668

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS485/422 sang Ethernet Mport3208-I-AD220

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi PortServer® TS DIGI