Bộ chuyển đổi 8 cổng RS232/485/422 sang Ethernet USR-N668

USR-N668 cung cấp 8 cổng RS232/485/422 sang 2 cổng Ethernet TCP/IP 10/100M