Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Mport3216-AD220

Mport3216-AD220 chuyển đổi 16 cổng RS232/485/422 sang 2 cổng Ethernet 10/100/1000M.