Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Mport3101

Mport3101 là dòng thiết bị chuyển đổi dữ liệu 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet, Modbus Gateway.