Bộ chuyển đổi 16 cổng RS485/422 sang Ethernet UT-6616M

UT-6616M chuyển đổi 16 cổng RS485/422 sang Ethernet TCP/IP 10/100M