Bộ chuyển đổi 32 cổng RS232/485/422 sang Ethernet SLK-S532R

SLK-S532R  cung cấp 32 cổng RS232/485/422 và 2 cổng Ethernet TCP/IP 10/100M