Bộ chuyển đổi 16 cổng RS232/485/422 sang Ethernet SLK-S516R

SLK-S516R cung cấp 16 RS232/485/422 sang Ethernet TCP/IP 10/100M.