Bộ chuyển đổi 32 cổng RS232 sang Ethernet UT-6632C

UT-6632C chuyển đổi 32 cổng tín hiệu nối tiếp RS232 sang Ethernet TCP/IP 10/100M