Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Thiết bị truyền dẫn SDH (Synchronous Digital Hierarchy – công nghệ truyền dẫn phân cấp số đồng bộ) là thiết bị có khả năng ghép các luồng PDH của nhiều chuẩn khác nhau vào một luồng STM – Synchronous Transport Module: STM-1, STM-4, STM-16, SMT-64. Thông tin phải được truyền dẫn trên nền quang để đảm bảo tốc độ cao và xác suất lỗi là thấp nhất.

Thiết bị SDH cho ta khả năng đồng bộ về tốc độ truyền, dung lượng kênh giữa các hệ thống chuẩn khác nhau và hổ trợ các giao tiếp chuẩn hóa cho phép ghép và tách các luồng PDH khác nhau vào/ra luồng STM một cách dễ dàng.