Thiết bị truyền dẫn quang SDH HM-RS3000

HM-RS3000 MSAP là thiết bị truyền dẫn quang SDH hoặc thiết bị tách ghép kênh quang SDH STM-1, STM-4, STM-16, tương thích chuẩn ITU-T. Hỗ trợ cho các ứng kết nối điểm tới điểm, mạng vòng, chuỗi.