Thiết bị truyền dẫn quang SDH HM-RS3000

HM-RS3000 MSAP là thiết bị truyền dẫn quang SDH STM-1, STM-4, STM-16 đa dịch vụ: E1, Ethernet, V.35, FXS/FXO, Hotline…