Modem quang SDH STM-1 8E1+4FE OP-SDH-8E1+4FE

OP-SDH-8E1+4FE là thiết bị truyền dẫn quang SDH STM-1, cung cấp 8 cổng E1 + 4 cổng Ethernet và 2 cổng quang STM-1 155M.