Bộ ghép kênh SDH STM-1 16E1+4Ethernet VCL-STM-1-ADM

VCL-STM-1-ADM là thiết bị ghép kênh SDH STM-1 của hãng Valiant – India sản xuất, cung cấp tối đa 16 cổng E1 + 4 cổng Ethernet và 2 cổng Quang STM-1.