Thiết bị tách ghép kênh quang SDH VCL-1400

VCL-1400 là thiết bị truyền dẫn quang SDH / thiết bị tách ghép kênh quang SDH STM-1, STM4, STM16, STM64 của hãng Valiant – Ấn Độ sản xuất.