Hiển thị tất cả 15 kết quả

Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/485/422 – Serial Converter RS232/485/422 là một loạt các thiết bị chuyển đổi qua lại giữa tín hiệu nối tiếp RS232 RS485/422. Có chức năng chuyển đổi dữ liệu từ các thiết bị PLC có giao diện RS485/422 sang giao diện RS232  cổng Com của PC để quản lý, truyền dữ liệu. Ngoài ra còn có các model Repeater giúp mở rộng khoảng cách truyền tín hiệu RS232/485/422.

Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/485/422 phù hợp cho các ứng dụng kết nối các PLC, trong hệ thống điều khiển, tự động hóa công nghiệp, điện tự động …/

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422

Bộ chuyển đổi RS232 sang 2 cổng RS485/422 ADM-2740

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS422 TLC422

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485 SW485A

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485 SW485WA

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485 TLC485

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422 ADAM-4520I

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422 ADM-2720

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422 ADM-2721

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422 MWE485-TDM

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422 SW485C

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422

Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485/422 SW485GI

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422

Bộ lặp tín hiệu RS232 MODEL232D/9

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422

Hub 8 cổng RS485 ADM-2581

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422

Repeater RS485 BUE-485-RP

Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422

Repeater RS485/422 ADM-2512