Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422 ADM-2720

ADM-2720 là bộ chuyển đổi tín hiệu nối tiếp RS232 sang RS485/422 và ngược lại. Giúp mở rộng khoảng cách truyền, kết nối tín hiệu RS232.