Repeater RS485/422 ADM-2512

Repeater ADM-2512 là bộ lặp tín hiệu RS485/422, có chức năng cách ly quang điện, giúp mở rộng khoảng cách truyền tín hiệu RS485/422 và bảo vệ cách ly RS485/422.