Bộ lặp tín hiệu RS232 MODEL232D/9

MODEL232D/9 là bộ lặp tín hiệu RS232 hoặc Repeater RS232, thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp với khả năng cách ly quang điện.