Bộ chuyển đổi RS232 sang 2 cổng RS485/422 ADM-2740

ADM-2740 là bộ chuyển đổi tín hiệu nối tiếp RS232 sang 2 cổng RS485/422 và ngược lại. Giúp mở rộng khoảng cách truyền, kết nối tín hiệu RS232.