Hiển thị tất cả 22 kết quả

USB to Serial Converters là dòng thiết bị chuyển đổi giao diện, tín hiệu từ cổng Serial/ RS232/485/422 sang cổng USB để truyền, nhận, và đọc dữ liệu từ các thiết bị có cổng nối tiếp. Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422 khả năng gom các thiết bị đầu cuối có giao tiếp 1 cổng, 2 cổng, 4 cổng, 8 cổng ..nối tiếp RS232/485/422 về cổng USB của PC để quản lý tập trung.

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 2 cổng RS232 UT-8102

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 2 cổng RS232 UT-8812

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 MWE814

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 USB4232

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 UT-860

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 UT-8814

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485 USB4485

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485/422 UT-861A

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS232 USB8232I

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS232 UT-2003B1

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS485 USB8485I

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS485/422 UT-2003A

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang Quang LNK-U4TF1-2.0

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang RS232 MWE810

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang RS232 UT-810N

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422 ADM-2813

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422 MWE820B

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422 USB232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422 UT-8890

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang RS485/422 UT-850N

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Cáp chuyển đổi USB sang RS232 USB232

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Cáp chuyển đổi USB sang RS485 USB485