Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

USB to Serial Converters là dòng thiết bị chuyển đổi giao diện, tín hiệu từ cổng Serial/ RS232/485/422 sang cổng USB để truyền, nhận, và đọc dữ liệu từ các thiết bị có cổng nối tiếp. Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422 khả năng gom các thiết bị đầu cuối có giao tiếp 1 cổng, 2 cổng, 4 cổng, 8 cổng ..nối tiếp RS232/485/422 về cổng USB của PC để quản lý tập trung.

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 2 cổng RS232 UT-8102

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 2 cổng RS232 UT-8812

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 MWE814

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 USB4232

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 UT-860

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 UT-8814

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485 USB4485

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485/422 UT-861A

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS232 USB8232I

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS232 UT-2003B1

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS485 USB8485I

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS485/422 UT-2003A