Bộ chuyển đổi USB sang RS232 UT-810N

Bộ chuyển đổi 1 cổng USB sang 1 cổng nối tiếp RS232 UT-810N