Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485 USB4485

USB4485 là bộ chuyển đổi giao diện USB sang RS485. Sản phẩm hỗ trợ 1 giao tiếp USB và 4 cổng nối tiếp RS485/422.