Hiển thị tất cả 30 kết quả

Ethernet over TDM (IP over TDM) Converters là các thiết bị chuyển đổi tín hiệu E1 sang Ethernet cho các ứng dụng kết nối điểm tới điểm, điểm tới đa điểm, nhằm cung cấp cho khách hàng đầu cuối các luồng dữ liệu Ethernet (Ethernet điện hoặc Ethernet Quang).

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet cung cấp nhiều tính năng quản lý cấu hình mạng CLI, GUI, SNMP… Thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật G.7042, G.7043, G.8040 và G.7041 giúp cho hệ thống kết nối được ổn định và đáng tin cậy.

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet cho phép người dùng gửi dữ liệu Ethernet giữa hai điểm qua Liên kết E1. Giao diện E1 là 75 Ohms / 120 Ohms, chế độ truyền Frame (2M) hoặc Un-Frame (n*64K). Tùy chọn giao diện kết nối Ethernet điện hoặc Ethernet Quang. Tùy chọn nguồn đơn hoặc dual AC, DC.

Hiện nay có rất nhiều loại chuyển đổi E1-FE của các nhà sản xuất khác nhau trên thế giới như Humanity –China, Baudcom – China, Valiant – India, Winyuan ZEC- China, 3onedata – China …, tuy nhiên chúng đều có những đặc điểm chung cơ bản: Giao diện E1 chuẩn ITU-T G.703, mã hóa E1 HDB3 …. và có các số cổng gần như nhau:

Loại 1 cổng: HM-C108B, BD-FE1-ETH, VCL-ETH-E1, MODEL7211A …

Loại 4 cổng: HM-C200B, PC-C200B, HPC-4E1-4ETH, VCL-ETH-4-120-4EE-DCR…

Loại 8 cổng: HM-C800B, HPC-8E1-4ETH, VCL-ETH-8-120-4EE-DCR…

Loại 16 cổng: HM-C1600, HPC-16E1-4ETH, VCL-ETH-16-120-4EE-DCR…

Chúng chỉ khác nhau một chút về giao thức đóng gói dữ liệu.

=> Về cơ bản là loại Converter chuyển đổi giao diện, tín hiệu E1 sang Ethernet nhằm cung cấp cho khách hàng các liên kết Ethernet.

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 16E1 sang 4Ethernet VCL-ETH-16

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 16E1 sang 4Ethetnet BD-16E1-ETH

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 16E1 sang 4Ethetnet HM-C1600

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 16E1 sang GigaEthernet BD-16E1-GE-OP

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 4E1 sang 4Ethernet HPC-4E1-4ETH

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 4E1 sang 4Ethernet VCL-ETH-4

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 4E1 sang 4Ethetnet HM-C200B

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 4E1 sang 4Ethetnet PC-C200B

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 75ohm sang 120ohm TLC703

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 75ohm sang 120ohm UT-G703

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 8E1 sang 4Ethernet HPC-8E1-4ETH

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 8E1 sang 4Ethernet VCL-ETH-8

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 8E1 sang 4Ethetnet BD-8E1-4ETH

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi 8E1 sang 4Ethetnet HM-C800B

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi E1 75ohm sang 120ohm HM-C702

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi E1 75ohm sang 120ohm HM-C716

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi E1 75ohm sang 120ohm HM-C724

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi E1 sang 2Ethernet OP-PC-E1-2FE-P

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet VCL-ETH-E1

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethetnet AN-E1-ETH

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethetnet BD-FE1-ETH

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethetnet HM-C108B

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethetnet MODEL7211A

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethetnet TC3844-1

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Bộ chuyển đổi giao diện E1 75ohm sang 120ohm

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Cạc chuyển đổi E1 sang Ethetnet 7211A-C

Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

Giá tập trung 16 khe cắm cạc E1/FE RACK4000