Bộ chuyển đổi 75ohm sang 120ohm TLC703

TLC703 là bộ chuyển đổi giao diện E1 G.703 giữa giao diện RJ45 120Ohm và giao diện BNC 75Ohm.