Bộ chuyển đổi E1 sang Ethetnet TC3844-1

TC3844-1 là thiết bị chuyển đổi E1 sang Ethernet của hãng TC Communication – USA sản xuất.