Bộ chuyển đổi E1 sang Ethetnet TC3844-1

TC3844-1 là thiết bị chuyển đổi giao diện, tín hiệu E1 chuẩn ITU-T G.703 sang Ethernet (IP over TDM / Ethernet over E1) của hãng TC Communication – USA sản xuất.