Cạc chuyển đổi E1 sang Ethetnet 7211A-C

7211A-C là cạc chuyển đổi E1 sang Ethernet của hãng 3onedata sản xuất, thường được sử dụng gắn trong giá tập trung 16 khe cắm cạc RACK4000.