Cạc chuyển đổi E1 sang Ethetnet 7211A-C

7211A-C là cạc chuyển đổi giao diện, tín hiệu E1 chuẩn ITU-T G.703 sang Ethernet của hãng 3onedata, thường được sử dụng gắn trong giá tập trung 16 khe cắm cạc RACK4000.