Bộ chuyển đổi 4E1 sang 4Ethetnet PC-C200B

PC-C200B là thiết bị chuyển đổi E1 sang Ethernet của hãng Humanity – China sản xuất, cung cấp 4 cổng E1 2M và 4 cổng Ethernet 10/100M.