Bộ chuyển đổi 8E1 sang 4Ethernet HPC-8E1-4ETH

HPC-8E1-4ETH là thiết bị chuyển đổi giao diện, tín hiệu E1 sang Ethernet của hãng Winyuan ZEC – China sản xuất. Thiết bị cung cấp 8 cổng E1 (2M) và 4 cổng Ethernet 10/100M.