Bộ chuyển đổi E1 sang Ethetnet MODEL7211A

MODEL7211A là thiết bị chuyển đổi E1 ITU-T G.703 sang Ethernet, cung cấp 1 cổng E1 2.048 Mbps và 1 cổng Ethernet 10/100M.