Bộ chuyển đổi E1 sang Ethetnet + RS232 BD-E1-ETH-RS232

BD-E1-ETH-RS232 là thiết bị chuyển đổi E1 chuẩn ITU-T G.703 sang Ethernet và RS232, cung cấp 1 cổng E1 (N*64), 1 cổng Ethernet 10/100M và 1 cổng nối tiếp RS232.