Bộ chuyển đổi 2 cổng E1 sang 2 cổng Ethernet BD-2E1-2ETH-CON

BD-2E1-2ETH-CON là thiết bị chuyển đổi cung cấp 2 cổng E1 và 2 cổng Ethernet, có thể tùy chọn 2 cổng RS232/485