Bộ chuyển đổi 4E1 sang 4Ethernet HPC-4E1-4ETH

HPC-4E1-4ETH là thiết bị chuyển đổi giao diện, tín hiệu E1 sang Ethernet của hãng Winyuan ZEC – China sản xuất. Thiết bị cung cấp 4 cổng E1 (2M) và 4 cổng Ethernet 10/100M.