Bộ chuyển đổi giao diện E1 75ohm sang 120ohm

BIC-C1 là loại chuyển đổi giao diện E1 từ giao diện BNC 75ohm sang RJ45 120ohm.