Giá tập trung 16 khe cắm cạc E1/FE RACK4000

RACK400 là loại khung giá tập trung 16 khe cắm cạc chuyển đổi giao diện, tín hiệu E1 7211A-C, E232, E485 hoặc các cạc chuyển đổi RS232/485/422 sang quang.