Bộ chuyển đổi 75ohm sang 120ohm UT-G703

Bộ chuyển đổi 75ohm sang 120ohm UT-G703