Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 USB4232

USB4232 là bộ chuyển đổi giao diện USB sang RS232. Sản phẩm hỗ trợ 1 giao tiếp USB và 4 cổng nối tiếp RS-232.