Repeater RS485 BUE-485-RP

BUE-485-RP là thiết bị repeater rs485, có chức năng cách ly quang điện, khoảng cách tối đa lên đến 1.2KM