Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422 SW485C

SW485C là bộ chuyển đổi giao diện RS232 sang RS485/422, cách ly quang điện.