Thiết bị SDH/PCM H5002 Huahuan

Thiết bị ghép kênh SDH/PCM H5002 cung cấp các giao diện dịch vụ khác nhau, cấu hình hệ thống linh hoạt, độ ổn định cao và chi phí cạnh tranh. Thiết bị gồm các model H5000, H5001 và H5002, hiện nay có các model thế hệ mới như là H5003 và H5600.