Modem quang SDH HM-RS1030

HM-RS1030 là thiết bị truyền dẫn quang SDH cung cấp 8 luồng E1 và 4 luồng Ethernet qua 2 cổng quang STM-1 với tốc độ 155.52Mbps.

Danh mục: Từ khóa: ,