Modem quang SDH STM-1 63E1 OP-SDH-63E1

OP-SDH-63E1 là thiết bị truyền dẫn quang SDH STM-1 cung cấp 63 cổng E1 (giao diện RJ45 – 2M) và 2 cổng quang STM-1 155M.

Danh mục: