Bộ ghép kênh SDH STM-1 63E1 Valiant

VCL-STM-1-63E1-ADM-MUX là thiết bị ghép kênh SDH 63E1 qua STM-1 hoặc bộ chuyển đổi 63E1 sang Quang STM-1 SDH, với 2 giao diện STM-1 điện hoặc STM-1 Quang.