Thiết bị truyền dẫn quang Ribbon NPT-1030

Thiết bị truyền dẫn quang đa dịch vụ Ribbon NPT-1030